ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Η Εταιρεία

Η Glass Tech ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών μελέτης, εγκατάστασης και τεχνικής υποστήριξης συστημάτων κατεργασίας υαλοπινάκων. Η Glass Tech μπορεί να υποστηρίξει όλο το εύρος μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών παρεμβάσεων, όπου επιτρέπεται και κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη βέλτιστη τεχνικο-οικονομική επίλυση των προβλημάτων.

Τεχνική υποστήριξη

Σχεδιασμός, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη σε πληθώρα συστημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων γνωστών βιομηχανιών του εξωτερικού αλλα και ελληνικών παραγωγών. Ειδίκευση σε μεγάλη γκάμα συστημάτων επεξεργασίας υαλοπινάκων

Μηχανολογικές λύσεις

Ανάπτυξη μηχανολογικών λύσεων στα προβλήματα που αντιμετωπιζετε. Πνευματικά έμβολα, PLC, ηλεκτρονικές πλακέτες και ηλεκτρολογικές λύσεις

Λύσεις Λογισμικού

Ανάπτυξη λύσεων λογισμικού βάσει των ιδιαίτερων αναγκών της εταιρείας σας. Προγραμματισμος PLC, επικοινωνία μηχανημάτων με υπολογιστές καθώς και ανάπτυξη κάθε είδους προγράμματος.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
  • Αμμοβολή
  • Πλυντήρια
  • Τρυπάνια
  • Γυαλιστικά –Τροχιστικά πολυμορφικών υαλών (Φόρμα)
  • Γυαλιστικά – Τροχιστικά συστήματα κάθετης κατεργασίας (Ροντέ, Μπιζουτέ)